Α' Ψyxiατρικh κλινικη α.π.θ.


Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης


Προσωπικό της κλινικής

Κ. Φωκάς                  Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Κλινικής

Β. Π. Μποζίκας           Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ    CV

Λ. Αθανασιάδης          Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ

Α. Κώνστα                   Επίκουρος Καθηγήτρια Ψυχιατρικής - Ψυχογηριατρικής ΑΠΘ

Ε. Μπόντη                   Επίκουρος Καθηγήτρια - Ειδική Παιδαγωγός ΑΠΘ

Ε. Παρλαπάνη            Λέκτορας Ψυχιατρικής ΑΠΘ

Μ. Συγγελάκης           Ψυχιάτρος, Επιμελητής Α΄, Διευθυντής

Χ. Στεργιάκογλου         Ψυχιάτρος, Επιμελήτρια Α'

Α. Γιαζκουλίδου          Κλινική Νευροψυχολόγος   CV

Π. Καραμούζη             Κλινική Ψυχολόγος    CV

Β. Χολέβα                   Κλινική Ψυχολόγος    CV

Ε. Αβραμίδου              Λογοθεραπεύτρια

Νοσηλευτικό προσωπικό

Σ. Ζερβού                   Προϊσταμένη

Π. Μπρατάνη              Αντικαθιστώσα

Χ. Βαρβάρα               Νοσηλεύτρια Διασυνδετικής

Χ. Μυρίδης                Τ.Ε.

Ε. Ανδριανίδης          Τ.Ε.

Α. Παναγιωτίδης       Τ.Ε.

Α. Τανανάκη              Τ.Ε.

Δ. Παναγιωτίδου       Τ.Ε.

Α. Καφετζόπουλος  Δ.Ε.

Α. Παπή                    Δ.Ε.

Ειδικευόμενοι Ιατροί

Π. Αθανασιάδης

Κ. Διαμαντόπουλος

Μ. Δικμπασάνη

Μ. Νάζου

Δ. Δανιήλ

Ν. Παπαθανασίου

Ε. Σκέρμπερη

Γ. Τσίγγος

Επιστημονικοί συνεργάτες

Α. Τσουκάτου

Φ. Μπασιάλα

Δ. Ηλιάδου

Α. Ράμναλης

Ι. Καραγεωργίου

Σ. Καρατζά

Π. Κεχαγιάς

Ε. Κυριάκου

Α. Μπόζας

Ε. Ναζλίδου

Υποψήφιοι διδάκτορες

Α. Αλεξιάδου

Γ. Πάγκαλος

Φ. Φερενίδου

Α. Δαρδαγάνη

 

 

 

 

 created by: Πέτρος Κεχαγιάς- BetelgeuZe* creations

0-3
 
   
 
    
     
    
care index