Α' Ψyxiατρικh κλινικη α.π.θ.


Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης


Υπηρεσίες Εξωτερικών Ιατρείων

 1. Ψυχιατρικής                                                                                                                          
  Δευτέρα με Πέμπτη: 9:00-13:00 & Δευτέρα: 16:00-20:00 
           
 2. Λογοθεραπείας                                                                                                                  
  Τετάρτη, Πέμπτη: 9:00-12:00
 3. Μαθησιακών Δυσκολιών                                                                                                       
  Τρίτη, Πέμπτη: 10:00-14:00
 4. Νευροψυχολογίας                                                                                                                        
  Πέμπτη: 9:00-13:30
 5. Πιστοποιητικών Ψυχικής Υγείας                                                                                           
  Παρασκευή: 9:00-13:00
 6. Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών                                                                                                
  Τετάρτη: 11:00-13:15
 7. Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας                                                                       
  Τρίτη, Πέμπτη: 9:00-13:00
 8. Δυναμικής Ψυχοθεραπείας                                                                                                     
  Τρίτη: 9:00-13:00
 9. Ψυχογηριατρικής                                                                                                                    
  Πέμπτη: 9:00-12:45
 10. Ψυχολογίας                                                                                                                        
  Τετάρτη: 9:00-13:00
 11. Ψυχονεφρολογίας                                                                                                               
  Δευτέρα: 11:55-12:35
 12. Ψυχοογκολογίας                                                                                                                    
  Τρίτη, Πέμπτη: 9:00-13:00
 13. Ψυχοσωματικής Ιατρικής                                                                                                   
  Δευτέρα: 13:35-12:55
 14. Παχυσαρκίας                                                                                                                        
  Δευτέρα: 12:35-12:55
 15. Έγκαιρης Παρέμβασης στο 1ο Ψυχωτικό Επεισόδιο                          
  Τρίτη, Παρασκευή: 10:00-14:00
                                                                             

 


 created by: Πέτρος Κεχαγιάς- BetelgeuZe* creations

0-3
 
   
 
    
     
    
care index