Α' Ψyxiατρικh κλινικη α.π.θ.


Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης


Εκπαίδευση στο CARE-Index:

Εκτίμηση της διεπίδρασης παιδιών-γονέων

CARE-Index

(Child-Adult Relationship Experimental Index, Crittenden 2010)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το CARE-Index είναι το μοναδικό μέχρι τώρα αναλυτικό εργαλείο εκτίμησης της πρώιμης διεπίδρασης παιδιών-γονέων. Αξιολογεί την ευαισθησία των γονέων στη δυαδική τους σχέση με το βρέφος, εντοπίζοντας συμπεριφορές που μπορεί να δυσχεραίνουν την ποιότητα της σχέσης τους και μακροπρόθεσμα να έχουν αρνητικές συνέπειες στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Παραδείγματος χάρη, μια μη ευαίσθητη συμπεριφορά των γονιών μπορεί να είναι δυνάμει δείκτης παραμέλησης του παιδιού, η οποία μπορεί να το οδηγήσει να αναπτύξει παθητική συμπεριφορά, μια ελεγκτική-παρεμβατική συμπεριφορά τους ενέχει τον κίνδυνο εκδήλωσης βίας στη διεπίδραση με το παιδί ή/και κακομεταχείρισής του. Ως εκ τούτου, το CARE-Index προσφέρεται τόσο για θεραπευτικές παρεμβάσεις σε δυσκολίες που εμφανίζονται στη σχέση του βρέφους ή του μικρού παιδιού με τους γονείς του, όσο και για την πρόληψη αναπτυξιακών διαταραχών· κυρίως: για την πρόληψη ενδεχόμενης παραμέλησης ή κακοποίησης του παιδιού από τους ενήλικες.

 Τo CARE-Index αντλεί το υλικό του από μια τρίλεπτη βιντεοσκοπημένη διεπίδραση βρέφους-μικρού παιδιού/μητέρας-ενήλικα, η οποία στη συνέχεια αξιολογείται με βάση καθορισμένα κριτήρια.

 Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη στιγμή της γέννησης ενός παιδιού μέχρι την ηλικία των 30 μηνών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το CARE-Index απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Νηπιοβρεφοκομίας, Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας, σε εμπειρογνώμονες και σε επαγγελματίες λειτουργούς στον χώρο γενικότερα της υγείας και ειδικότερα της ψυχικής υγείας.

Το CARE-Index είναι αναγκαίο για την οργάνωση της θεραπείας, την παρακολούθηση των αλλαγών που επιφέρει αυτή και, τέλος, για τη διασφάλιση της επιτυχίας της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει μια εισαγωγή στη θεωρία και την κατασκευή του CARE-Index για τις ηλικίες από 0 έως 15 μηνών, καθώς και την πρακτική της εφαρμογής του. Διαρκεί 10 ημέρες και πραγματοποιείται σε 3 συναντήσεις (15-18/3, 27-29/4, 24-27/5). Οι συμμετέχοντες/ουσες αξιολογούν δύο βιντεοσκοπημένες διεπιδράσεις ανά εβδομάδα, οι οποίες στη συνέχεια συζητιούνται στις συναντήσεις.

Στην τελευταία συνάντηση οι συμμετέχοντες/ουσες αναλαμβάνουν να εκτιμήσουν 15 βίντεο, ώστε να πιστοποιηθεί ο βαθμός εγκυρότητας της κωδικοποίησης με βάση 4 επίπεδα αξιοπιστίας. Κάθε συμμετέχων/ουσα πραγματοποιεί ακόμη δύο εγγραφές βίντεο σύμφωνα με τον δείκτη CARE-Index μέχρι το τέλος του σεμιναρίου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση στο CARE-Index πραγματοποιείται στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ./ΓΝ Παπαγεωργίου και διαρκεί από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2313.323911 (κ. Στογιάννη, 11:00-13:00) ή ζητήστε το έντυπο συμμετοχής στέλνοντας e-mail στο avramidouria@yahoo.gr

Για επιπλέον πληροφορίες για την εκπαίδευση CARE-Index δείτε και στο: http://www.familyrelationsinstituteitalia.it

 

 

 

Υπεύθυνη Προγράμματος

 Dr. Ελευθερία Αβραμίδου

Λογοθεραπεύτρια-Ειδική Παιδαγωγός

Ψυχαναλυτική θεραπεία βρεφών-μικρών παιδιών/γονέων

 

0-3
 
   
 
    
     
    
care index