Α' Ψyxiατρικh κλινικη α.π.θ.


Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης


Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης στην Παθολογία του Λόγου

Ακολουθείστε μας στο Facebook κάνοντας "κλικ" στον σύνδεσμο!

 

Κλινική εμπειρία

Από τη λήψη του αναπτυξιακού ιστορικού, την κλινική εικόνα, την εκτίμηση της αναπτυξιακής φάσης (ή των γνωστικών / νοητικών ικανοτήτων σε παιδιά σχολικής ηλικίας ή και εφήβους) παιδιών που έρχονται με αίτημα τη διερεύνηση των δυσκολιών που παρουσιάζουν στην επικοινωνία, στην ομιλία και στον γραπτό λόγο, προκύπτει πως οι δυσκολίες αυτές είναι εκδηλώσεις πολλών και διαφορετικών καταστάσεων, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που κυμαίνεται από τις όψεις του φυσιολογικού ως τη διέγερση, την αναστολή αλλά και την ψυχοπαθολογία.

Στη διεθνή και ελληνική κοινότητα έχουν αναπτυχθεί ποικίλες προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης, αποκατάστασης, θεραπείας για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των παιδιών και των οικογενειών τους. Παρ' όλες τις διαφορές, τις ομοιότητες, τις αντιπαραθέσεις, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το μόνο σίγουρο είναι πως οι δυσκολίες δεν αφορούν μόνο τα παιδιά, αλλά εμφανίζονται μέσα σε ένα πλέγμα σχέσεων, οι οποίες διαμορφώνονται στην οικογένεια και στο σχολείο.

Μόνο μια προσεκτική κλινική προσέγγιση, ξεχωριστή για κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν να μας επιτρέψει να αντιληφθούμε το είδος και τη βαρύτητα, το νόημα της διαταραχής και τον ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή του παιδιού ή του εφήβου και της οικογένειας του.

Στόχος του προγράμματος: Στόχος του προγράμματος είναι η κλινική εκπαίδευση ατόμων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των παιδιών / εφήβων σε θέματα που αφορούν στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη ομιλίας, λόγου και στην κατάκτηση του γραπτού λόγου όπως και στις δυσκολίες που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτές.

Όσοι εργάζονται με παιδιά προσχολικής / σχολικής ηλικίας και εφήβους θα ανακαλύψουν μέσω μιας δυναμικής προσέγγισης και επεξεργασίας κλινικών περιστατικών έναν άλλον τρόπο προσέγγισης των δυσκολιών. Δεν υπάρχουν συνταγές ή μαγικές λύσεις αλλά η παραδοχή πως οι άνθρωποι δρουν, παράγουν, αναπαράγουν και μετασχηματίζουν τον πολιτισμό και την κοινωνία μέσα από τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύουν, κατανοούν και δρουν.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει σε μια διαφορετική θεώρηση της ανάπτυξης του προφορικού και γραπτού λόγου. Επίσης στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε όσους ειδικούς εμπλέκονται στην ανάπτυξη των παιδιών να σκεφτούν και να χρησιμοποιήσουν νέες μεθόδους στην εκπαιδευτική ή στη θεραπευτική διαδικασία.

Συμμετέχοντες: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επίσης Τμημάτων Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας και σε επαγγελματίες λειτουργούς στον χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται κατόπιν συνέντευξης.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής υγείας με κλινική και ακαδημαϊκή εμπειρία.

Διάρκεια - Έναρξη: 250 ώρες, Οκτώβριος 2017-Μάιος 2018.

Μέρες και ώρες διεξαγωγής: Κάθε δεύτερη Παρασκευή του μήνα, 09:00-15:00. Η πρακτική άσκηση ρυθμίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε εκπαιδευόμενου.

Δομή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Πρακτική άσκηση, διαλέξεις, παραγωγή υλικού, βιωματικά σεμινάρια.

Συγκεκριμένα:

Ø   Πρακτική Άσκηση (150 ώρες):

·         Παρακολούθηση Εξ. Ιατρείων Μαθησιακών Δυσκολιών-Λογοθεραπείας

·         Παρακολούθηση Εξ. Ιατρείων Ψυχολογίας

·         Παρουσίαση - Συζήτηση Περιστατικών.

Ø  Διαλέξεις (50 ώρες):

Η θεματολογία των διαλέξεων περιλαμβάνει:

 • Από τη φωνή στον λόγο

 • Διαταραχές λόγου - επικοινωνίας

 • Διεπιστημονική προσέγγιση των διαταραχών λόγου

 • Ψυχοκινητική Ανάπτυξη

 • Πρώιμη παρέμβαση

 • Δίγλωσση - Πολύγλωσση ανάπτυξη

 • Μαθησιακές δυσκολίες - Μαθησιακή εκτίμηση

 • Μαθησιακές δυσκολίες και Αγγλικα

 • Μαθησιακές δυσκολίες και Μαθηματικά

 • Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυνατότητες παρέμβασης

 • Πρώτη Γραφή - Ανάγνωση - Δυνατότητες παρέμβασης

 • Το παραμύθι στην παιδαγωγική - θεραπευτική διαδικασία

 • Οι ζωγραφιές των παιδιών

 • Παιχνίδι – έκφραση – λόγος

 • Νοηματική γλώσσα.

Ø  Παραγωγή υλικού (25 ώρες):

Δημιουργία ιστοριών, παιχνιδιών, δραστηριοτήτων για τον προφορικό και τον γραπτό λόγο στην προσχολική - σχολική ηλικία).

 • Βιωματικά Σεμινάρια (25 ώρες): (δημιουργικής γραφής, κινησιολογίας, θεάτρου, εικαστικών, ψυχοδράματος).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με διενέργεια εξετάσεων εφ' όλης της ύλης. Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση και θα επιτύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν βεβαίωση ολοκλήρωσης του προγράμματος κλινικής άσκησης. Οι μη επιτυχόντες στις εξετάσεις θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και έχουν τη δυνατότητα επανεξέτασης στον επόμενο κύκλο εκπαίδευσης.

Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Κλινικής (231 332 3911, κ. Στογιάννη), 11:00-14:00 ή να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail της κλινικής: 1stpsychclinic@gmail.com

 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού προγράμματος:

Dr. Αβραμίδου Ελευθερία

Λογοθεραπεύτρια-Ειδική Παιδαγωγός

Εκπ. Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία βρεφών-μικρών παιδιών-γονιών

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια CARE-Index

.

 

 

 

 

 

 

 

 created by: Πέτρος Κεχαγιάς- BetelgeuZe* creations

0-3
 
   
 
    
     
    
care index