Α' Ψyxiατρικh κλινικη α.π.θ.


Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης


Επικοινωνία με την κλινική                                                 

Γραμματειακή Υποστήριξη   

Π. Στογιάννη-Κουδέρη
Τηλ.: 2313323911 και 2310991571                                                                                                  Καθημερινές: 11:00 - 14:00

 

email: 1stpsychclinic@gmail.com

        

Εξωτερικά Ιατρεία 

Τηλ.: 2313323229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 created by: Πέτρος Κεχαγιάς- BetelgeuZe* creations 

0-3
 
   
 
    
     
    
care index